Çalışma Sistemimiz

 
Firmanız ve ajansımız arasında sürekli yazılı bir bilgilendirme oluşturulur
Her iki tarafta da yetkili kişiler belirlenir
Tüm iş talepleriniz yazılı briefle başlatılır. Bu olası tüm iletişim aksaklıklarını engeller
Tüm işlerin sonuçları değerlendirilir, onay alınır ve çıkan verilere göre hareket edilir
Tüm yaklaşımlar kişisel düşüncelerden çok pazar araştırma sonuçlarına göre objektif olarak belirlenir
Onay alınmadan firmanızla ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmaz
Yaratıcılık ve kaliteli işin zamanla ilişkili olduğundan, işin gerektirdiği zaman teknik olanaklar dikkate alınarak,karşılıklı anlayışla kararlaştırılmalıdır.

 

Ajans Hizmeti Ücretlendirme

 
Firmanız için vereceğimiz hizmetlerden elde edeceğimiz gelir aşağıda seçeneklerle verilmiştir. 
Bu seçeneklerin bir yada bir kaçının uygulanması şeklinde olabilir.
 
1.Komisyon
2.Sabit ücret
3.Proje başına ücret
4.Harcanan zaman esasına göre ücret
 
Ajans gelirlerinin hangi giderler üzerinden alınacağı, yapılan barter anlaşmalarında ajans hizmet karşılığının nasıl ödeneceği , ajansın ilke olarak reklamverenin reklamını finanse etmeyeceğinin karşılıklı kabulü reklamverenle ilgili çalışmaların muhasebe kayıtlarının reklam verenin incelemesine açık olarak çalışılır.

 

Karşılıklı Beklentiler

 

Firmanın ajanstan beklentileri

 
Kendisi ile tam bir işbirliği içinde kaliteli hizmet vermesi
Rakipleri ile hizmet ilişkisine girmemesi
Hizmet verdiği ürün hakkında aldığı bilgileri ve araştırma sonuçlarını izinsiz kimseyle paylaşmaması
Hizmet alınan üçüncü kişilerin de bu kurallara uymasının sağlanması
 

Ajansın firmadan beklentileri

 
Kendisiyle her alanda işbirliği yapması
Ürün/hizmet hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermesi
Tanımlanan hizmetin yürütülmesinde ajansı tek sorumlu görmesi,Aldığı hizmetin karşılığının ödenmesi
Reklamveren ve reklam ajansı ilişkisinin verimliliğinin sağlanması
İlişkinin uzun vadeli iş ortaklığı olarak benimsenmesi için gerekli yüksek profesyonel standartların tanımlanması
Karşılıklı saygı ve güvene bağlı işleyiş kurallarının belirlenmesi, çalışma ortamlarının geliştirilmesi